סינכרון שלט למנורה

קיבוע גוון למנורה הרכבת קפיץ לפנל לד